Sinjako Aitihasik Ruprekha

300.00

राज्यले गर्न नसकेको काम पूर्णप्रकाश नेपालले गरेका छन् । आञ्चलिक अनुुन्धानमा पूर्णप्रकाशको अर्को जोडा छैन । यसको प्रमाण सिजाको ऐतिहासिक रुपरेखा हो ।
–शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी ।
X