Aakashamukhi

333.00

कुनै किताब अरुलाई पढ्न लगाएर सार मात्र सुन्दा हुन्छ । कुनै किताबका अरुले उद्धृत गरेका अंश मात्रै पढ्दा पुग्छ । कुनै किताब चाखे मात्र पुन्छ । कुनै किताबलाई निल्नुपर्छ । अनि कुनै किताबलाई चाहि चपाएर पचाउनुपर्छ । यो भनेको के हो भने कुनै किताबका केही पेज मात्र पढे पुग्छ । कुनै किताबका सबै पेज उस्तो ध्यान नदिई पढे हुन्छ । कुनै किताब चाहि परिश्रम गरेर र एकाग्र भएर पूरै पदनुपर्छ। – प्रयान्सिस बेकन, यही किताबबाट
र, यो किताब चाहि पूरै पदनुपर्छ, एकाग्र भएर । बीचबीचमा रोकेर यहाँ लेखिएका कुराबारे सोचविचार गर्दै।

X